Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu
Whatsapp İletişim

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu

Hakkında

Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu Niğde, Bor’da dünyaya geldi.

 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1982 yılında başladığı tıp eğitimini 1988 yılında tamamladı.1988-1990 yılları arasında Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde mecburi hizmet yaptı. 1990-1996 yılları arasında; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fransa’da V., XI. ve XIII. Paris Üniversitelerinde Tıpta uzmanlık ve Çocuk Cerrahisi alanında ihtisasını tamamladı.

 

Fransa’da Hopital Necker-Enfants Malades hastanesinde uzmanlık tezini “10 yaşından önce başlamış Crohn hastalıklı çocuklarda hastalığın cerrahi özellikleri” alanında yaptı. Uzmanlık tezi “Fransız Çocuk Cerrahları Üniversite Hastaneleri ve Çocuk Cerrahları Koleji”nin uzmanlık sınavından başarıyla geçti. Paris Hastanelerinde yaklaşık 5 yıl süren çocuk cerrahisi eğitimini 2 diploma ile tamamlayarak Dicle Üniversitesindeki görevine döndü ve çocuk cerrahisi uzmanı olarak çalışmaya başladı.

 

2002 yılında doçent oldu. Dicle Üniversitesinde geçirilen 10 hizmet yılı sonrasında, 2004 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefliğine atandı. Ekim 2004 ile Eylül 2005 arasında Paris, Necker Hastanesinde başasistan (Chef de Clinique) olarak çalıştı.  Ekim 2005 tarihinde Şişli Etfal Hastanesi başhekimliği görevine getirildi. 2009 Yılında İstanbul Sağlık Müdürü oldu. 2013 yılında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığına atandı. Mayıs 2014’te Kurum Başkanlığından istifa ederek Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde görevine tam zamanlı olarak döndü. 2015 yılında aynı hastanede Böbrek Nakli Kliniğini kurdu.


2020 yılında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde çalışmaya başladı. Aynı hastanenin Çocuk cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Kliniği ile Böbrek Nakli Kliniklerinin kurucu hekimi oldu. Halen aynı hastanede hizmet vermeye devam ediyor. 2023’de çocuk hastalarda görülen başta işeme bozuklukları olmak üzere mesane ve barsak hastalıkların tedavisi için PELVİK TABAN SAĞLIĞI MERKEZİNİ multidisipliner bir yapı olarak kuruluşuna öncülük etti. 

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Hipospadias

Hipospadias, erkek çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin ucunda değil de penis ucu ile makat arasında bulunan herhangi bir noktadan açılmış olması halidir.


ÇOCUKLARDA İŞEME BOZUKLUKLARI

Gündüz idrar şikâyetleri olan, aniden idrara sıkışan, tuvalete gidene kadar kaçıran, ya da son ana kadar idrarını tutan, idrarını bekleten, beraberinde kabızlık gibi sorunları olan çocuklar detaylı ve ileri incelemeler için bir çocuk ürolojisi uzmanınca değerlendirilmelidir. Bu tip idrar sorunlarının devam etmesi, tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonları ve mesane fonksiyon bozukluğu gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bazı çok ileri olgularda tablo böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir.

ENÜREZİS / UYKUDA ALT ISLATMA / GECE İŞEMESİ

Uykuda alt ıslatma, gece altına işeme olarakta isimlendirilen enürezis tablosu 5 yaşını doldurmuş çocuklarda değerlendirilmesi ve tedavisi gereken bir durumdum. Çocuğun nörolojik gelişimi ile birçok olguda kendiliğinden yavaşça geçmesi söz konusu olsa da bu uzun bekleme döneminde çocuk ve aile için oldukça ciddi psikolojik ve sosyal sorunların oluşmasına neden olur.  Uykuda alt ıslatan 5 yaş üzeri çocuklar bir çocuk ürolojisi uzmanınca görülmelidir.

Veziko-Üreteral Reflü (VUR)

Mesanede bulunan idrarın böbreklere doğru ters yönde geri kaçması demektir.

Bilgi Köşemiz

SIKÇA SORULAN SORULARA KISA CEVAPLAR

01.ÇOCUK ÜROLOJİSİ UZMANI KİMDİR?

Yenidoğan ile 18 Yaş arasında bulunan çocukların Boşaltım Sistemi ve Dış Genital Organ Hastalıkları ile ilgilenen yan dal uzmanlık alanıdır. Ülkemizde yeni kurulmuş bir uzmanlık alanı olup Çocuk Cerrahisi veya Üroloji Anadal eğitimini takiben yapılan en az üç yıllık eğitim süresi sonrasında elde edilen bir üst uzmanlıktır. Ülkemizde toplam 250 civarında çocuk ürolojisi uzmanı vardır.  Çocuk ürolojisinin ilgilendiği hastalıkların bir kısmı daha anne karnında iken tespit edilebildiğinden ilgili hastalığın takibi ve tedavisi ile ilgili olarak Perinatoloji uzmanı ile iş birliği içinde çalışılmalıdır. Çok nadir şartlarda boşaltım sistemi hastalıklarından dolayı anne karnında bulunan bebeğe yönelik müdahaleler söz konusu olmak ile birlikte birçok boşaltım sistemi hastalığının tedavisi doğumdan sonraki zaman diliminde planlanır.

02.ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANI KİMDİR?

Çocuk cerrahisi, yenidoğan döneminden 18 yaşa kadar olan döneme ait solunum, sindirim ve boşaltım sisteminin doğumsal ve/veya sonradan kazanılmış cerrahi hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu yaş grubunda görülen bazı hastalıklar yetişkin yaş grubunda ya hiç görülmez, ya da erişkinlerdekine benzer şekilde görülen hastalıklarda cerrahi tedavi birçok açıdan yetişkinlerde yapılan yaklaşımlardan farklıdır.Çocuk, küçültülmüş bir erişkin modeli değildir! Çocuk anatomisi, fizyolojisi, metabolik ihtiyaçları ve bir hastalık ile karşı karşıya kalan çocuğun psikolojisi yetişkin yaş grubu hastalara göre tamamen farklı yönetilmesi gereken bir tablodur. Bu anlamda cerrahi tedavi gerektiren 0-18 yaş arasındaki çocukların çocuk cerrahisi uzmanlık eğitimi almış hekimlerce değerlendirilmesi ve yönetilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.

03.HASTA ÇOCUK

Çocuk Yetişkinin Küçültülmüş bir modeli değildir! Dolayısı ile çocuk hasta ile yetişkin hasta farklıdır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar, birçok bakımdan yetişkin dönem hastalıklarına göre farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisinde başta yenidoğan olmak üzere çocuğun anatomisi, fizyolojisi, metabolik ihtiyaçları ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Çocuk yaş grubunda cerrahi müdahale gerektirenler durumlarda özgün tanı ve tedavi ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLARINCA yapılır.

04.YENİDOĞAN SÜNNETİ

Arap ve Yahudi topluluklarında ve ABD'de yaygın uygulanır. Yenidoğan sünneti nadiren tıbbi çoğunlukla sosyal nedenlerle yapılır. Doğumdan itibaren iki yay ideal. Daha iyi ve çabuk iyileşme olur. Enfeksiyon ve kanama riski az. İyi kozmetik sonuç alınır.