Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu
Whatsapp İletişim

Bilgi Köşemiz

06.05.2023 20:27

Sünnet

     Dünyada en yaygın yapılan cerrahi işlem tedavi amacı olmayan sünnettir.

     Müslüman ve Yahudi toplumlarında dini gerekçelerle, Kuzey Amerika ülkelerinde ise tıbbi ve mediko-sosyal gerekçelerle sünnet uygulaması erkek çocuklarda yaygın bir şekilde yapılmaktadır.

     Sünnet işleminde basitçe penis başını örten sünnet derisi (prepisyum ) cerrahi olarak alınarak penis başı ve idrar deliği dışarıdan rahatça görülecek hale getirilir.

     Her ne kadar ülkemizde Sünnet işlemi dini ve sosyal sebeplerle yapılabilir olsa da sünnet yapılmasının uzun dönemde kişiyi başta idrar yolu enfeksiyonu ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma olmak üzere bir dizi enfektif süreçlerden koruduğu, uzun dönemde penis kanserinin bu kişilerde hemen hiç görülmediği yaygın bilinen bilimsel bir unsurdur.

     2012 sonrasında yasa ile sünnet işleminin hekim dışı kişilerce yapılması yasaklanmıştır.

     Ne yazık ki ülkemizde sünnetin tıbbi-cerrahi yanı ve sünnet işleminin yapılabilmesi için gerekli cerrahi şartların sağlanması sünnetin törensel kısmının gerisinde kalmaktadır.

     Sünnetin önemli bir cerrahi işlem olduğu unutulmamalı ve optimal cerrahi şartların sağlandığı ortamlarda yapılması sağlanmalıdır.


Sünneti Hangi Yaşta Yaptırmak Daha Doğrudur?

     Bu sorunun kişisel kanaatim tek bir doğru cevabı yoktur. Çocuğun sahip olduğu özellikler (örneğin idrar yolu enfeksiyonu açısından risk içeren bir hastalığı olup olmaması), ailenin beklentisi, sosya-kültürel alışkanlıklar, uygun cerrahi şartların olup olmadığı gibi birçok faktör göz önüne alınarak bu cerrahi işlemin en ideal şartlarının kişiye özel olarak oluşturulması uygun olur kanaatindeyim.

     Öncelikle fallik dönem olarak isimlendirilen ve erkek çocuğunda 3-6 yaş arası cinsel kimliğin kazanıldığı zaman aralığıdır.

     Bu yaş grubu çocuğu psikolojik olarak daha hassas bir dönemdedir.

     Mümkünse bu dönemden önce veya daha sonra yapılmasıdır.

     Yenidoğan döneminde sünnetin kolay olduğu ve bebeğin ağrı duymadığı inancı yanlıştır. Bu dönemde sünnetin fizyolojik olmadığını düşünenler bulunsada bu dönemde sünnet uygulaması bazı ülkelerde oldukça yaygındır. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonu geçiren, böbreklerinde doğuştan sorunları olan çocuklarda sünnet enfeksiyon riskini azalttığı için de  önerilmektedir.


Yenidoğan sünneti nedir?

     Doğum ve doğumu takip eden 28 günlük süreçte yapılan sünnete yenidoğan sünneti adı verilir.

     Kuzey Amerika da birçok hastanede doğumu takip eden ilk 24-48. saatlerde yapılmaktadır. Hatta ABD’de Yenidoğanın sünnetinin daha doğum salonunda yapıldığına dair birçok rapor mevcuttur. Kişisel fikrim sağlıklı da olsa yenidoğan bir bebeğin hiçbir tıbbi gerekçe de olmadan bu kadar hızlı bir şekilde bu tür bir cerrahiye tabi tutulmamasıdır.

     Eğer sünnet yenidoğan döneminde yapılacaksa böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının kısmen olgunlaştığı 7 ila 10. gün arasında yapılması uygun olur.

     Yenidoğan sünnetinde genel anestezi uygulanmaz. Bir anestezik krem yardımıyla 1 saatlik bekleme sonrasında veya lokal anestezi uygulayarak ağrısız bir period sağlanabilir.

     En yaygın uygulama penis köküne uygulanacak bir lokal anestezik ajan ile ağrısız bir işlemin sağlanması ve maske anestezisi ile desteklenmesidir.

     Sünnet için uygulanan farklı cerrahi teknikler söz konusudur. Sünnet derisinin sıkıştırılarak açılmasıyla uygulanan dikişsiz sünnet yöntemlerinde standardizasyon ve sünnet sonrası ideal kozmetik görünüm sağlanamayabilir. Bunun için sünnetin her yaşta cerrahi ve dikişli olarak yapılması daha uygun olur diye düşünüyorum.

     Halk arasında ‘lazer’ diye isimlendirilen elektrokoter ile sünnet derisinin kesilmesi işlemi öncelikle kanama bozukluğu olan çocuklar için önerilmiş bir metottur.

     Bu metot ile sünnet yaygın olarak başta belediyeler olmak üzere bazı kurumların düzenlediği SÜNNET KAMPANYALARINDA ve muayene hekimliğinde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 

     Kişisel olarak sünnet kampanyaları ile sünnet yapılmasına birçok nedenle karşıyım. 


Yenidoğan Döneminde Sünnetinin Avantajı Var mı?

Yenidoğan sünneti tıbbi nedenlerinden çok avantajlarından dolayı tercih edilmektedir;

• En büyük avantajı anestezi şeklidir. Lokal anestezi yeterlidir 

• Yenidoğan döneminde yara iyileşmesi çok daha  hızlıdır. 

• Sünnet yerinde enfeksiyon görülme riski daha düşüktür. 

• Kanama riski çok daha düşüktür. 
• Literatür bilgisi olası idrar yolu enfeksiyonundan korunmada erken dönem sünnetin etkinliğini kanıta dayalı olarak göstermiştir.


Sünnet Hangi Durumlarda Yapılmamalıdır?

• Eğer yenidoğan çocukta penise ait yapısal bozukluklar (hipospadias, mikropenis, gömük penis gibi) varsa, çocukta ilave bir sistemik hastalığı veya bir enfeksiyon kliniği tablosu söz konusu ise, Yenidoğan sarılığı ile ilgili değerleri çok yüksekse ve bir tedaviye ihtiyaç duyuluyorsa, bu tedaviler tamamlanmadan kesinlikle sünnet yapılmamalıdır.


Sünnet Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Sünnetin ardından hasta gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra pansumanlı bir şekilde evine gönderilir. Pansuman bir iki gün içinde sıklıkla kendiliğinden düşer.  Aileye günlük bakımın nasıl yapılacağı anlatılır. 

• Sünnet sonrası ilk 3 gün banyo yapılması önerilmez.

• Sünnet yenidoğan yaş grubunda biraz daha hızlı olmak kaydı ile en çok 7/10 gün içinde iyileşir.